İç Mimarlık Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu IV

İÇLİS-IV | 20-22 Aralık 2023 | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | İç Mimarlık    Bölümü | İstanbul

 

Türkiye’de, İç Mimarlık Alanı’nda 1980’li yıllardan beri yapılmakta olan yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik gibi farklı düzeylerdeki lisansüstü tez çalışmaları, önemli bir bilgi birikiminin oluşmasına ve bilimsel araştırma geleneğinin yaygınlaşmasına katkı sağlamıştır.

Bu amaçla,  Prof. Dr.Özge Cordan tarafından kurgulanarak İstanbul Teknik Üniversitesi İç Mimari Tasarım Uluslararası Yüksek Lisans Programı-IMIAD’ın önderliğinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nün evsahipliğinde ‘İÇLİS I İç Mimarlık Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu-I’ (2016) ve ‘İÇLİS I İç Mimarlık Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu-II’ (2017) ve Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Bölümü işbirliği ile ‘İÇLİS I İç Mimarlık Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu-III’ (2020), başarıyla hayata geçirilip tamamlanmıştır.

İÇLİS I İç Mimarlık Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu-IV”, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında, Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarından İstanbul Teknik Üniversitesi ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğinde ve 20-22 Aralık 2023 tarih aralığında, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

Sempozyumun amacı; İç Mimarlık ile ilgili konularda üretilen yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik gibi farklı düzeylerdeki lisansüstü tez çalışmalarının paylaşıldığı bir platform oluşturmaktır. Genç araştırmacıların tez çalışmalarının paylaşıldığı bir tartışma ortamının, araştırma alanlarını belirlemek, ihtiyaç duyulan konu alanlarını ve araştırma potansiyellerini açığa çıkartmak anlamında yararlı olacağı düşünülmektedir.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti-KKTC'de, iç mimarlık ile ilgili konularda lisansüstü eğitimlerini tamamlamış (2022-23 Akademik Yılı içinde) ya da tamamlamak üzere olan (En geç 2023-24 Akademik Yılı sonunda tamamlanması öngörülen) genç araştırmacılar ve danışmanları davetlidir. Sempozyum yüz yüze gerçekleştirilecek olup, sempozyumda sunulacak bildiri özetleri (Türkçe ve İngilizce), e-bildiri kitabı olarak yayımlanacaktır. Sunum, özet bildiri dili Türkçe veya İngilizcedir.

    • DAVETLİ KONUŞMACI
    • SEMPOZYUM POSTERİ